Rafaelo® onderzoek bevestigt effectieve en blijvende resultaten

In een recent artikel in de Annals of Coloproctology (2022 okt. 11) werden de bevindingen gemeld van een retrospectief, monocentrisch onderzoek naar de werkzaamheid van radiofrequentieablatie van aambeien op de lange duur. Franse medische onderzoekers interviewden 107 patiënten die tussen 2016 en 2021 de Rafaelo®-procedure hadden ondergaan en verzamelden vergelijkende gegevens over hun pre- en postoperatieve proctologische symptomen, levenskwaliteit en algemene tevredenheid. De resultaten waren zeer bemoedigend:

  • De gemiddelde ernst van de aambeien nam af van graad 3 naar graad 2, waarbij prolaps volledig verdween bij 30 van de 100 patiënten die dit vóór de behandeling hadden ondervonden.
  • 71% van de patiënten ging de volgende dag weer aan het werk en iets meer dan twee derde had alleen pijnstillers van niveau I (niet-opioïden) nodig.
  • Van de 102 patiënten met bloeding voorafgaand aan de behandeling meldden 53 (52%) een volledige stopzetting, terwijl de andere patiënten een drastische verbetering ondervonden (gemiddelde intensiteit: 7/10 pre-Rafaelo®, 3/10 post-Rafaelo®).
  • Ook subjectief ongemak daalde aanzienlijk, alles tezamen van 7/10 naar 2/10.
  • Slechts zes patiënten hadden vervolgens operatieve ingreep nodig en geen enkele ondervond complicaties op lange termijn.
  • De algemene patiënttevredenheid was zeer hoog: meer dan 91% zou dezelfde ingreep opnieuw ondergaan en meer dan 96% zou deze aan anderen aanbevelen.

De onderzoekers concludeerden dat radiofrequente thermocoagulatie van aambeien met Rafaelo® “aanzienlijke verbetering van de aambeisymptomen en een blijvende toename van de levenskwaliteit opleverde, met minimale pijn en hersteltijd, hoge acceptatie en lage complicatie- en recidivepercentages”.