Eerste prospectief multicentrisch onderzoek naar Fistura® gepubliceerd

Onderzoekers van drie Franse proctologieklinieken voerden een prospectieve studie uit bij 49 patiënten die de Fistura®-procedure ondergingen voor verschillende vormen van fistula ani. De patiënten werden één, drie, zes en twaalf maanden na de behandeling geëvalueerd, inclusief MRI-onderzoeken na zes en twaalf maanden om te controleren op diepe genezing.

Alles tezamen werd klinische genezing waargenomen bij 17 patiënten (34,7%) na 6 maanden, terwijl nog eens 16 (32%) vernauwing van een of beide openingen vertoonden. Vijftien van de klinisch genezen patiënten vertoonden ook diepe genezing. Interessant genoeg verschilden de resultaten echter aanzienlijk van kliniek tot kliniek, waarbij de ene locatie een genezingspercentage van 50% meldde, terwijl de andere slechts 8% succes vertoonde, wat suggereert dat de resultaten die met deze behandeling worden verkregen zouden kunnen verbeteren wanneer artsen hun methodologie optimaliseren. Dit komt ook tot uiting in de duidelijke correlatie tussen de toegediende energie en het slagen van de behandeling: genezen patiënten ontvingen gemiddeld 2725 joule, terwijl niet-genezen patiënten gemiddeld 1325 joules ontvingen. Evenzo had de kliniek met het hoogste succespercentage ook het hoogste gemiddelde energieverbruik (3137 t.o. 1325 t.o. 1275 joules).

De postoperatieve pijn was zeer laag, met een gemiddelde score van 1/10 in de eerste week en 0/10 daarna. Het gemiddelde gebruik van pijnstillers in de eerste week was nul. De onderzoekers wezen erop dat het gebrek aan pijn een mogelijk voordeel is ten opzichte van fistulotomie, wat doorgaans “herhaalde postoperatieve zorg en verlof van het werk” vereist.

Ook andere bijwerkingen waren gering (8%) en slechts drie patiënten hadden recidives in de vorm van abcessen. Er werd geen postoperatieve bloeding of acute urineretentie waargenomen. De gemiddelde scores voor anale incontinentie daalden van 5 vóór de behandeling tot 1,5 bij maand 6 en 0 bij maand 12.

Alles tezamen was ongeveer twee derde van de patiënten tevreden met de ingreep en zei meer dan 92% de ingreep zo nodig opnieuw te zullen ondergaan.