Home > FAQ

FAQ

Een vraag?

We breiden onze lijst met veelgestelde vragen voortdurend uit.
Als uw vraag hier niet wordt vermeld, stuur ons dan een bericht via marketing@fcaresystems.com.
We voegen uw vraag graag toe aan de lijst!

Algemeen

Kan ik medische apparatuur van F Care Systems huren?

Neem contact met ons op via info@fcaresystems.com voor meer informatie over de huidige huurmogelijkheden voor apparatuur in uw regio.


Hoe werkt thermocoagulatie?

De vier hoofdfasen van thermocoagulatie zijn:

 1. Ionagitatie: Ionen in het weefsel trillen snel, waardoor warmte wordt gegenereerd.
 2. Dehydratatie: De warmte verdampt het water in en tussen de cellen, waardoor het weefsel verschrompelt.
 3. Denaturatie van eiwitten: Het weefsel trekt samen doordat de eiwitten worden afgebroken.
 4. Coagulatie: Het weefsel wordt gecoaguleerd en sterft.


Op onze pagina Inleiding RF-ablatie staat aanvullende informatie.


Wat is het verschil tussen monopolaire en bipolaire RF-generatoren?

Monopolaire RF-generatoren creëren een wisselstroomkring: generator, elektrode, lichaam van de patiënt, generator, heen en weer. Bij veel ingrepen wordt ook gebruik gemaakt van een elektrochirurgische plaat die elders op het lichaam van de patiënt wordt geplaatst; de plaat is groter dan de elektrode, zodat de energie gericht wordt op de tip van de elektrode, maar meer diffuus op de plaat (wat brandwonden voorkomt). Monopolaire RF biedt een voorspelbaar thermisch effect en kan op verschillende manieren worden gebruikt, zoals voor coagulatie, elektrosectie, dessicatie en fulguratie.

Bipolaire hulpmiddelen gebruiken daarentegen twee elektroden, bijvoorbeeld door het weefsel in een pincet vast te pakken. De stroom neemt de weg van de minste weerstand, wat in dit geval betekent dat deze rechtstreeks van de ene elektrode naar de andere gaat zonder door het lichaam van de patiënt te lopen. Als gevolg hiervan kan bipolaire RF-energie niet erg ver doordringen (de helft van de afstand tussen de twee elektroden), maar dit is nuttig voor oppervlaktebehandelingen en in tegenstelling tot monopolaire RF is het veilig voor patiënten met een pacemaker of ander medisch implantaat.


Heeft radiofrequente ablatie neveneffecten?

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de betreffende ingreep om meer te weten te komen over mogelijke bijwerkingen en complicaties.


Biedt u trainingen aan?

Jawel! F Care Systems biedt regelmatig workshops in kleine groepen waarbij specialisten een ingreep in een echte behandelomgeving demonstreren. Klik hier voor meer informatie.Hemorroïden

Waar staat Rafaelo® voor?

Rafaelo® staat voor RadioFrequency Ablation of hAEmorrhoids under Local Anaesthesia (radiofrequente ablatie van hemorroïden onder plaatselijke verdoving).

Het is een minimaal invasieve techniek die gebruikmaakt van hoogfrequente (4 MHz) elektromagnetische golven om hemorroïden te behandelen.


Waarom zou ik RF-ablatie verkiezen boven andere technieken?

Rafaelo® biedt u een bijkomend veilig, betrouwbaar gereedschap voor uw gereedschapskist – een ingreep die eenvoudig uit te voeren en eenvoudig te regelen is en duurzame resultaten levert zonder de omliggende structuren te beschadigen.


Hoe voer ik de Rafaelo®-ingreep uit?

 1. Breng de anoscoop in het rectum van de patiënt in om de te behandelen hemorroïde op te sporen.
 2. Injecteer met een injectiespuit (onder een hoek van 30°) plaatselijk verdovingsmiddel in de submucosale laag van de hemorroïde.
 3. Steek de HPR45i-sonde in de hemorroïde en dien RF-energie toe.
 4. Dien vervolgens RF-energie toe aan het oppervlak van de hemorroïde.
 5. Koel het behandelde gebied met een kompres dat in een koude zoutoplossing is gedrenkt.

In de komende twee weken sterft het thermogecoaguleerde weefsel op natuurlijke wijze af en wordt het afgevoerd uit het lichaam.


Hoe lang duurt de ingreep?

Rafaelo® is een snelle en eenvoudige ingreep. De geschatte behandelingsduur voor poliklinische patiënten is ongeveer 20 minuten. Het belangrijkste is dat de behandeling patiënten zo min mogelijk ongemak geeft, zodat ze hun gebruikelijke activiteiten onmiddellijk kunnen hervatten.


Welke voordelen biedt Rafaelo® voor artsen?

 • Snelle leercurve (voorinstellingen voor de RF-generator, intuïtieve bediening)
 • Geschikt voor inwendige aambeien van graad II, graad III en sommige van graad IV
 • Veiligheidsfuncties op de RF-generator bieden extra veiligheid – geen schade aan het omliggende weefsel
 • Geen risico op ernstige complicaties; minimale nazorg
 • Geschikt voor poliklinische behandelsituaties
 • Bijzonder effectief bij de behandeling van bloedingen
 • Meer dan 96% van de patiënten zou Rafaelo® aan anderen aanbevelen

Welke voordelen biedt Rafaelo® de patiënt?

 • Minimaal invasief, geen incisie nodig
 • Snelle ingreep (geschatte duur poliklinische behandeling: 20 minuten)
 • Zeer weinig pijn
 • Maakt onmiddellijke hervatting van dagelijkse activiteiten mogelijk – geen postoperatieve zorg nodig

Is Rafaelo® gemakkelijk te leren?

Elke nieuwe techniek heeft een bepaalde initiële leercurve, maar alles bij elkaar is het een heel eenvoudig proces. Neem contact op met F Care Systems over mogelijkheden voor persoonlijke of online training.


Welke soorten hemorroïden kan ik behandelen met Rafaelo®?

De Rafaelo®-ingreep maakt gebruik van het principe van radiofrequente thermocoagulatie om hemorroïden van graad II, graad III en vroege graad IV te behandelen.


Biedt Rafaelo® behandeling van prolaps?

Rafaelo vermindert of elimineert prolaps bij het leeuwendeel van de patiënten.


Kan ik uitwendige hemorroïden behandelen met de Rafaelo-ingreep?

Alleen hemorroïden die voortkomen uit de plexus venosus rectalis internus (d.w.z. boven de linea dentata) mogen met de Rafaelo®-methode worden behandeld.


Wanneer is het gebruik van Rafaelo® gecontra-indiceerd?

Rafaelo® is gecontra-indiceerd voor iedereen die:

 • Een pacemaker heeft
 • Zwanger is
 • Jonger dan 18 jaar is
 • Tekenen van huidinfecties, fistula ani of infectieuze anale pathologieën vertoont

Hoeveel aambeien kunnen in één sessie worden behandeld?

U kunt tot 3-4 aambeien per sessie behandelen.


Is een tweede behandeling nodig?

Nee, één sessie is voldoende om inwendige aambeien te behandelen met RF-technologie.


Kan dezelfde patiënt de ingreep meerdere keren ondergaan? Zo ja, hoe vaak?

Ja, patiënten kunnen meerdere Rafaelo®-procedures ondergaan. We raden aan om tussen de sessies vier tot zes weken te wachten.


In welke positie moet ik de patiënt plaatsen?

We raden aan om de patiënt in steensnedeligging te plaatsen, maar de knie-elleboogpositie en de links-laterale positie kunnen ook worden gebruikt.


Kan Rafaelo® worden uitgevoerd met de patiënt onder narcose?

Hoewel de procedure zeker onder narcose of spinale anesthesie kan worden uitgevoerd, geniet uitsluitend plaatselijke verdoving de voorkeur, omdat hierbij interactie met de patiënt mogelijk is.


Wat zijn de voordelen van het uitvoeren van de Rafaelo®-procedure onder plaatselijke verdoving?

Wanneer patiënten wakker zijn tijdens de procedure, kunnen ze u laten weten of ze ongemak ondervinden, wat vaak betekent dat er te veel energie aan de locatie is toegediend (de sonde moet worden verplaatst).
Als de patiënt aan het begin van de ingreep klaagt over hitte, is dat waarschijnlijk een teken dat er niet genoeg verdoving is toegediend.


Moet ik plaatselijke verdoving gebruiken als ik de ingreep onder narcose uitvoer?

Ja, u moet altijd plaatselijke verdoving gebruiken om pijn na de behandeling te helpen voorkomen en de spierlaag te beschermen. Licht de aambeien op van de spier en breng de plaatselijke verdoving aan in de submucosale laag onder de aambei.


Welk middel kan ik het best gebruiken voor de plaatselijke verdoving?

Elk standaardmiddel is geschikt – xylocaïne, lidocaïne, enz. We raden u aan om te wachten met het gebruik van adrenaline tot u de ingreep enkele keren hebt uitgevoerd, zodat u het proces leert kennen zonder het extra hemostatische effect van adrenaline.


Waar en hoe moet ik de verdoving precies toedienen?

Steek de anesthesienaald onder een hoek van 30 graden in naar de submucosale laag tussen de spier en de basis van de aambei. Injecteer het product nooit rechtstreeks in de aambei zelf, omdat dit coagulatie verhindert.

Breng de naaldsonde onmiddellijk na het toedienen van de verdoving in, aangezien de verdoving de aambei doet opzwellen.


Moet ik verdoving gebruiken bij elke aambei?

Ja. Dien voor elke hemorroïde afzonderlijk, vlak voor het begin van de coagulatieprocedure, plaatselijke verdoving toe, omdat dit de aambei doet opzwellen. Plaatselijke verdoving beschermt de onderliggende spierlaag en voorkomt pijn na de behandeling en schade aan het omliggende weefsel.


Moet ik een pudendusblok aanbrengen?

Nee. De pijngevoelige n. rectalis inferior eindigt onder de linea dentata, terwijl Rafaelo® uitsluitend daarboven wordt uitgevoerd, dus de ingreep is vrijwel pijnloos.


Is de RF-sonde voor eenmalig gebruik?

Ja, de HPR45i-sonde is een verbruiksartikel/product voor eenmalig gebruik; na gebruik moet u het afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.


Wat is de juiste manier om de sonde in te brengen en terug te trekken?

Breng de sonde in de aambei in bij hetzelfde toegangspunt en met dezelfde benadering als voor plaatselijke verdoving. Licht na het inbrengen van de sonde de aambei iets op om de omliggende weefsellagen te beschermen. Draai de sonde tijdens het coaguleren tussen duim en wijsvinger. Trek de sonde zo nodig periodiek terug om resterend coagulatum te verwijderen. Dien energie toe terwijl u de sonde terugtrekt, zodat de entree wordt afgesloten. Hierop volgende uitwendige coagulatie (energie toedienen aan het oppervlak van de aambei) versnelt de genezing.


Hoe ver moet ik de HPR45i-sonde in de aambei inbrengen?

Breng de sonde ver genoeg in om de voedende vaten te bereiken, waarbij u de rand bij de tip van de katheter gebruikt als indicator voor maximale diepte. Licht de aambei op richting het midden van het anuskanaal, om onbedoelde thermocoagulatie van spierweefsel te voorkomen.


Hoeveel energie moet ik gebruiken? Wanneer moet ik stoppen met het toedienen van energie?

Let op wanneer de hemorroïde een lichtroze kleur krijgt, wat een teken is van geslaagde thermocoagulatie. Het toedienen van energie hoeft niet door te gaan tot de aambei geheel wit is. Overmatige energie veroorzaakt een thermische kettingreactie van cel tot cel, die uiteindelijk de spierlaag bereikt en pijn veroorzaakt. Zorg dat u het behandelde gebied koelt, om het risico van thermische uitstraling tot een minimum te beperken. 

Stop in ieder geval met het toedienen van energie wanneer het maximale totaal aan joules is bereikt, afhankelijk van de omvang en graad van de betreffende aambei. Bij grotere aambeien moet de sonde regelmatig worden verplaatst. Gebruik de onderstaande tabel als algemene leidraad:

GraadJoule (aanbevolen)Sonde verplaatsen na
Graad I500-800 W/s
Graad II1000-1500 W/s10 s
Graad III1500-2000 W/s10-15 s
Graad IV2500-3000 W/s15-20 s

Stel het apparaat telkens op 0 W/s in wanneer u naar een nieuwe aambei gaat.

Het toedienen van energie aan het oppervlak van de aambeien (externe coagulatie) kan het genezingsproces versnellen.


Wat gebeurt er als ik het pedaal loslaat?

Als u het pedaal loslaat, stopt de energietoevoer (0 W/s).


Waarom moet ik het behandelde gebied koelen?

Koeling helpt voorkomen dat warmte uitstraalt naar de spierlaag, wat kan leiden tot pijn na de behandeling.


Wat moet ik doen als er een bloeding optreedt?

Als er een pulserende bloeding optreedt, raak dan niet in paniek. U kunt de wond eenvoudig coaguleren met behulp van de de HPR45i-sonde. Houd echter wel voor de zekerheid een hechtingsset bij de hand.


Hoe lang duurt het genezingsproces?

 • Eerste 24 uur: Coagulatie
  (Fase I: vaatstrictuur; fase 2: stolselvorming)
 • Dag 1-3: Fibrose
 • Dag 4-6: Weefselnecrose
 • Dag 7-14: Afschilfering van necrotisch weefsel, wondvorming
 • (Opmerking: hier kunnen lichte bloedingen bij optreden, hoewel dit vaak onopgemerkt blijft)
 • Einde: Vorming van littekenweefsel

We raden aan om vier weken na de behandeling een nacontrole in te plannen.


Wat raadt u aan voor nazorg?

Over het algemeen is er zeer weinig nazorg nodig. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de patiënten alleen vrij verkrijgbare pijnstillers nodig heeft, hoewel zo nodig zeker analgesica kunnen worden voorgeschreven (2-3 per dag). Andere voorschrijfopties zijn ontstekingsremmende middelen zoals ibuprofen (om zwelling te verminderen), lidocaïnezalf (voor pijn) en lactulose (om obstipatie te voorkomen).


Wat zijn de mogelijke bijwerkingen of complicaties van de procedure?

Raadpleeg de handleiding (gebruiksaanwijzing) voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen.Anale fistels

Biedt u Fistura® trainingen aan?

We bieden momenteel geen Fistura® Workshops aan, maar we kunnen wel een persoonlijke training regelen. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Spataderen

Wat maakt de EVRF®-generator van F Care Systems uniek?

De EndoVeneuze RadioFrequentiegenerator is, zoals de naam al zegt, speciaal bestemd voor alles wat met spataderen te maken heeft: vv. saphenae, vv. perforantes, vv. collaterales, teleangiëctasieën enz. De generator stuurt radiogolven van 4 MHz naar de elektrode (de niet-geïsoleerde tip van de katheter). Wanneer de elektrode de wand van het behandelde bloedvat raakt, wordt het weefsel gecoaguleerd.

De vier fasen van thermocoagulatie:

 1. Ionagitatie: ionen in de cellen gaan zeer snel trillen doordat ze de heen en weer gaande wisselstroom proberen te volgen. Hierdoor ontstaat wrijving, die warmte genereert.
 2. Dehydratatie: de warmte zorgt ervoor dat het water in en tussen de cellen verdampt, waardoor het weefsel uitdroogt.
 3. Denaturatie: de eiwitten in het weefsel worden afgebroken.
 4. Thermocoagulatie: het weefsel wordt gecoaguleerd doordat de cellen afsterven.

Wat is het verschil tussen de FCS Veineo®-behandeling en andere RF-therapieën?

Veineo®-katheters zijn sterk, maar zeer flexibel en bevatten een eigen voerdraad, waardoor het gemakkelijk is om kronkelige aders te volgen zonder dat er een afzonderlijke voerdraad nodig is. De katheters zijn verkrijgbaar in een reeks maten die niet alleen geschikt zijn voor de behandeling van vv. saphenae, maar ook voor kleinere aftakkingsvaten. Hun kleinere elektroden vergemakkelijken de behandeling van de ader over de gehele lengte, terwijl de omliggende structuren niet worden aangetast. Bovendien kunnen ze worden gebruikt met standaard 6F-introducers, terwijl voor veel andere systemen 5F- of 7F-sets nodig zijn.

De generator genereert warmte (ca. 120 °C) zodra het pedaal wordt ingedrukt en de warmte wordt onmiddellijk afgevoerd wanneer het weer wordt losgelaten. Dankzij de handige voorinstellingen is het proces snel en eenvoudig te leren en de generator biedt visuele en akoestische aanwijzingen voor hoe snel u te werk moet gaan.


Hoe lang moet ik de energie toedienen?

De basisprocedure is de katheter één markering terugtrekken telkens wanneer de generator een visueel en akoestisch signaal afgeeft (bijvoorbeeld om de zes seconden), maar zorg dat u de instructies voor de specifieke procedure kent voordat u met de behandeling begint. Controleer door middel van echografie of de thermocoagulatie geslaagd is.


Hoe voorkom ik dat ik te veel energie toedien?

U kunt het vermogen verlagen, afhankelijk van de omvang en locatie van de ader. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en de generator-voorinstellingen voor meer informatie.


Hoe lang duurt het voordat de ader is afgesloten?

Onmiddellijk na de behandeling zijn aders gedeeltelijk afgesloten; volledige occlusie kan tot zes maanden duren.


Kan RF-ablatie van spataderen (Veineo®) worden uitgevoerd zonder tumescentie?

Nee, de tumescentie comprimeert de ader en beschermt het omliggende weefsel.


Wordt compressie aanbevolen na RF-ablatie van de v. saphena?

Ja, we raden aan om na RF-ablatie 2-3 weken steunkousen te dragen.


Hoe vaak kan een patiënt radiofrequente ablatie van spataderen ondergaan?

Er gelden geen beperkingen voor de frequentie van de behandeling.


Wat is de hersteltijd voor thermische ablatie?

Radiofrequente ablatie van spataderen vereist geen hersteltijd – patiënten kunnen hun dagelijkse activiteiten onmiddellijk hervatten.Esthetische dermatologie

Biedt F Care Systems (online) huidbehandelingstrainingen aan?

Wij bieden momenteel geen online training voor esthetische dermatologie, maar u kunt wel onze snelle gebruikersgids voor de behandeling van teleangiëctasieën downloaden.


Aambeien

Ik wil weten hoe ik van aambeien af kan komen / hoe ik de pijn van aambeien kan verlichten.

U bent niet de enige – aambeien komen heel vaak voor! Gelukkig zijn er een aantal huismiddeltjes die u kunt proberen:

 • Sommige aambeien reageren goed op eenvoudige veranderingen in de levensstijl, zoals meer vezelrijk voedsel (volkorenproducten, peulvruchten, fruit en groente). Als deze op dit moment geen deel uitmaken van uw dieet, voeg ze dan geleidelijk toe, om winderigheid te voorkomen.
 • Laat het gebied twee tot drie keer per dag 10-15 minuten weken in warm water. U kunt een zitbad gebruiken (een ondiepe bak die op uw toiletpot past) of gewoon uw badkuip vullen met tien centimeter gewoon water met of zonder natriumbicarbonaat. Voeg geen zeep of bubbelschuim toe aan het mengsel, omdat dit irritatie kan veroorzaken.
 • Zonder recept verkrijgbare middelen tegen aambeien (crèmes, zalven, zetpillen, medicinale doekjes enz.) die hydrocortison, lidocaïne of fenylepinefrine bevatten, kunnen pijn en zwelling helpen verlichten. Als u de voorkeur geeft aan natuurlijke ingrediënten, zoek dan naar producten met toverhazelaar/hamamelis.


U kunt ook orale pijnstillers innemen (paracetamol, aspirine, ibuprofen enz.), maar doe dit niet te lang; raadpleeg een arts als u langer dan een week last hebt van symptomen.


Wat is de Rafaelo®-procedure?

Rafaelo® staat voor RadioFrequency Ablation of hAEmorrhoids under Local Anaesthesia (radiofrequente ablatie van aambeien onder plaatselijke verdoving; ‘ablatie’ betekent verwijdering). Het is een minimaal invasieve methode voor de behandeling van aambeien door middel van radiogolven: de arts steekt een dunne naaldsonde in de aambei en verhit deze met radiofrequentie-energie. Hierdoor worden de eiwitten in het weefsel vernietigd, waardoor de aambei verschrompelt en zich een litteken vormt. In de twee tot drie weken daarna vormt zich een litteken en wordt het dode weefsel op natuurlijke wijze afgevoerd uit het lichaam.


De aambei vernietigen met hitte? Doet dat geen pijn?

De warmte die bij RF-ablatie wordt gebruikt, is niet dezelfde ‘zich verspreidende’ verbranding die u voelt als u uw hand op het fornuis legt. (Wat we uiteraard niet aanraden.) Eigenlijk is de RF-sonde zelf helemaal niet heet! In plaats daarvan creëert de sonde een energieveld van slechts enkele millimeters; de moleculen in dat kleine veld trillen zeer snel, wat wrijving veroorzaakt die warmte creëert en het aambeiweefsel vernietigt. Buiten het veld blijven de moleculen echter stilstaan, zodat ze geen hitte genereren.

Om het gebied met de energie nog verder te beperken, injecteert de arts een plaatselijk verdovingsmiddel aan de basis van de aambei, wat een beschermende barrière vormt tussen het te behandelen gebied en de onderliggende spier. Dit is belangrijk, omdat inwendige aambeien zelf geen zintuiglijke zenuwen bevatten (het soort dat pijn voelt), maar het omliggende weefsel wel. Na de behandeling koelt de arts het gebied om te voorkomen dat resterende warmte zich verspreidt.

Hoewel de behandeling zelf geen pijn doet, kunt u de dagen erna een licht ongemak ondervinden. Uw arts kan u indien nodig wat pijnstillers voorschrijven, hoewel de meeste patiënten deze niet nodig hebben.


Welke andere voordelen biedt Rafaelo®?

Rafaelo® is veilig, effectief en biedt duurzaam resultaat. Het is een zeer korte ingreep (meestal ongeveer 20 minuten) waarvoor geen operatie of ziekenhuisverblijf nodig is, en de meeste patiënten kunnen direct hun gewone dagelijkse bezigheden hervatten.


Hoe lang duurt het om te genezen? Hoeveel ziekteverlof heb ik nodig?

De meeste patiënten gaan de volgende dag weer aan het werk, maar sommigen geven de voorkeur aan een extra dag of twee om bij te komen. Bespreek met uw arts wat u in uw geval kunt verwachten. Enkele dagen later kan het zijn dat u een lichte bloeding opmerkt. Als dat gebeurt, geen paniek! Dit is een normaal onderdeel van het proces – uw lichaam voert op natuurlijke wijze het behandelde weefsel af. Het hele genezingsproces duurt ongeveer drie tot vier weken.


Is Rafaelo® geschikt voor mij?

Rafaelo® is bedoeld voor de behandeling van inwendige aambeien van graad II, graad III en sommige van graad IV, maar uiteraard zijn geen twee patiënten hetzelfde! Bespreek met uw arts of Rafaelo® voor u de beste optie is.


Wordt ik door deze ingreep incontinent?

Nee, er is geen enkel risico op incontinentie.


Waar kan ik worden behandeld?

Talrijke zorginstellingen en privéklinieken over de hele wereld bieden de Rafaelo®-ingreep aan.

Stuur een e-mail naar info@fcaresystems.com om de dichtstbijzijnde specialisten te vinden.


Welke andere methoden zijn er om aambeien te behandelen?

Ligatuur met elastieken is een veelvoorkomende ingreep: de arts gebruikt een speciaal instrument om een heel klein elastiekje rond de basis van de aambei aan te brengen, waardoor de bloedtoevoer wordt afgesneden; in de weken daarna verschrompelt de aambei en valt deze eraf. Andere minimaal invasieve methoden zijn sclerotherapie (het injecteren van een verhardingsmiddel in de aambei, waardoor deze verdwijnt), cryotherapie (het afvriezen van de aambei), lasertherapie en nieten. In sommige gevallen zal uw arts een traditionele hemorroïdectomie aanbevelen, wat betekent dat de aambei operatief wordt verwijderd. 

Zoals bij veel dingen is voorkomen beter dan genezen. En ook als u al aambeien hebt, kan overstappen op een gezondere levensstijl (meer vezels eten, niet aanspannen op het toilet, enz.) helpen voorkomen dat ze erger worden.


Hoe lang duurt het voordat een aambei eraf valt na het afbinden met een elastiek?

De aambei valt er gewoonlijk zes tot acht weken na de ingreep af.

Spataders

Hoe vind ik een behandelkliniek voor spataderen bij mij in de buurt?

Neem contact met ons op via info@fcaresystems.com voor meer informatie over aanbiederslocaties.


Hoe kom ik van spataderen af?

Als een spatader eenmaal is ontstaan, kan deze technisch niet meer worden ‘genezen’ De behandeling bestaat uit het verwijderen of afsluiten van de beschadigde ader, zodat het lichaam bloed naar gezonde bloedvaten leidt. Bij F Care Systems bieden we producten aan in verband met twee methoden: RF-ablatie (waarbij de arts een zeer dunne katheter inbrengt en radiofrequente energie gebruikt om de aderwanden af te breken) en sclerotherapie (waarbij een chemisch sclerosans of verhardingsmiddel wordt gebruikt om de ader af te sluiten).


Hoe voorkom ik spataders?

Veelgebruikte preventiemethoden zijn steunkousen, regelmatige lichaamsbeweging, het vermijden van lange perioden van zitten of staan en het omhoog houden van de benen tijdens het zitten. Zie onze pagina met patiëntinformatie voor meer informatie.


Wat is de juiste uitspraak van teleangiëctasie?

[té-le-an-gie-ek-ta-sie]

“Té-le-an-gie-ek-ta-sie”. Het rijmt op’ fantasie’ .

In het Engels wordt het ook ‘spider veins’ genoemd😉


Heeft u nog een andere vraag?