Nieuw Fistura-pakket nu verkrijgbaar!

Vanaf vandaag is de Fistura Pack verkrijgbaar, een complete set benodigdheden voor de behandeling van anale fistels.

Een Frans prospectief multicentrisch onderzoek beoordeelde RFA (Rafaelo®) bij 129 poliklinische patiënten met graad II-III aambeien met een follow-up van 1 jaar.

16 centra namen deel aan het onderzoek. RFA werd uitgevoerd in de operatiekamer onder locoregionale of algehele anesthesie. Het primaire eindpunt was de evolutie van een levenskwaliteitsscore aangepast aan de aambeienpathologie (HEMO-FISS-QoL) 3 maanden na de operatie. Secundaire eindpunten waren de ontwikkeling van symptomen, complicaties, postoperatieve pijn en medisch verlof.

De onderzoekers concluderen dat RFA geassocieerd is met een verbetering van de levenskwaliteit en symptomen met een goed veiligheidsprofiel. Zoals verwacht voor minimaal invasieve chirurgie is de postoperatieve pijn gering en het medisch verlof kort. Zij wezen erop dat, wat de gemiddelde operatietijd betreft, RFA sneller is (15 min) dan andere technieken.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de HPR45i elektrode goedgekeurd om radiofrequente (RF) stroom te geleiden voor coagulatie van de RF elektrochirurgische generator MedRF4000® om zacht weefsel te behandelen in een breed scala van chirurgische procedures.